Op naar een mooie toekomst voor

Sloter­vaart

1. Visie Zadelhoff:

Behouden maatschappelijke zorgfunctie voor de buurt

Mensen gebruiken de stad steeds intensiever: zij willen er wonen, werken en ontspannen. Om aan deze vraag te voldoen, verdwijnen gebouwen die een maatschappelijke functie hebben steeds vaker door transformatie. De huurprijs van de maatschappelijke bestemming is hierdoor niet meer beschermd. Dit resulteert in hoge huurprijzen die zorgdienstverleners niet kunnen betalen. Waar kunnen zij zich dan nog vestigen?

Zadelhoff wil de maatschappelijke bestemming van het voormalig Slotervaartziekenhuis voor de stad Amsterdam behouden. In het gebouw komt een mix van functies die voorziet in betaalbare buurtzorg en een oplossing voor het nijpende tekort in de verpleeghuiszorg waarmee Zadelhoff wil inspelen op de toekomstige zorgvraag.

Om dit te realiseren renoveert Zadelhoff het hoofdgebouw. In de bovenbouw komen zorgwoonverdiepingen, in de onderbouw komen er betaalbare ruimtes voor eerstelijns zorgpartijen zoals huisartsen en algemene ruimtes waar je terecht kan voor een buurt vergadering of een betaalbare verse maaltijd.  Daarnaast wil Zadelhoff samenwerkingen stimuleren tussen experts (o.a. zorg, cliënten, vastgoed, opleiders en uitvinders). De plannen vallen binnen de huidige bestemming en de afspraken met de gemeente Amsterdam. Als  het faillissementsakkoord in het voorjaar van  2020 wordt goedgekeurd kan de renovatie van het gebouw direct beginnen.

Zadelhoff heeft met de gemeente Amsterdam afgesproken om het gebied rondom het hoofdgebouw op termijn opnieuw te gaan ontwikkelen in lijn met de behoefte uit de buurt. Dit betekent dat het bestemmingsplan zal wijzigen.

Zadelhoff’s plan is niet filantropisch; ook bij gematigde huren is de lange termijn exploitatie economische rendabel. De missie is: het behouden van een maatschappelijk zorgfunctie voor de buurt. Met zorgondernemers, de buurt en de stad kan Zadelhoff dit realiseren.

Samen gaan we ervoor zorgen!

Voor meer informatie over de toekomstplannen kunt u contact opnemen met:

Geertjen Pot, Project Directeur Slotervaart

slotervaart@zadelhoff.nl

2. Wat is Zadelhoff met de gemeente Amsterdam overeen­gekomen?

Dit alles komt het beste tot zijn recht in een innovatief, toekomstbestendig en integraal zorgkwartier. Daarom hebben de gemeente en Zadelhoff ook afgesproken om de stedenbouwkundige invulling van het gebied aan te pakken. Medische zorg en voorzieningen gaan hier samen met diverse woonzorgvormen, waar cliënten veilig kunnen verblijven en zorgspecialisten binnen één dag alle benodigde diagnoses kunnen leveren en daarna behandelen.

Een integraal en innovatief zorgkwartier draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt, aan werkgelegenheid in de stad en is een essentiële onmisbare functie in een complete stad. Het zorgkwartier kan de behoefte van urgente huisvestingsvraagstukken in de zorg op korte en lange termijn betaalbaar invullen en de zorg in Slotervaart weer op de kaart zetten.

Zadelhoff . (voorheen Brouwershoff) is een Amsterdamse vastgoedonderneming die is opgericht door Cor van Zadelhoff (o.a. oprichter van DTZ Zadelhoff Makelaars, tegenwoordig opgegaan in het huidige Cushman & Wakefield). De directie wordt gevoerd door Maarten Feilzer en Bart Bruggeman. Zadelhoff heeft een investeringsportefeuille met circa 40 kantoor/ bedrijfsgebouwen en een aantal bijzondere projecten zoals het Burgerweeshuis, De Diamantbeurs, Het Volkshotel, Hotel restaurant De Nederlanden, agrarisch bedrijf Groot Kantwijk in Vreeland en De Stalhouderij in Breukelen. Op de Zuid As ontwikkelde Zadelhoff o.a.  NOMA House, Gershwin Brothers en Hourglass.

3. Wie is Zadelhoff

Zadelhoff investeert in niet-reproduceerbare gebouwen die belangrijk zijn voor de stad Amsterdam.

4. Geschiedenis

Geschiedenis van het Slotervaart Ziekenhuis tot het faillissement: Van modernste ziekenhuis van Europa in 1976 tot zorgenkind

Het ziekenhuis bevond zich in een spagaat tussen druk van de zorgverzekeraars enerzijds die vonden dat het te hoge kosten maakte en de wens om hoge kwaliteit te leveren anderzijds wat voor extra kosten zorgde.

In 2006 kwam het ziekenhuis in private handen. Hiermee was het Slotervaartziekenhuis het eerste volledig geprivatiseerde algemeen ziekenhuis in Nederland.

Ook in de geprivatiseerde jaren kende het ziekenhuis geen financiële voorspoed. In 2013 werd het ziekenhuis na een aantal moeizame jaren overgedaan aan de MC Groep van o.a. zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer. De MC Groep heeft gestreden het noodlijdende Slotervaartziekenhuis een plek te laten verwerven in de Amsterdamse gezondheidzorg. Dat is helaas niet gelukt.  Op 25 oktober 2018 ging het ziekenhuis failliet.

5. Gebeurtenissen sinds het faillissement

Het faillissement op 25 oktober 2018 heeft tot veel beroering en maatschappelijke onrust geleid. Als gevolg van het faillissement zijn de curatoren belast met de leiding. Zij hebben de overgang van patiënten in goede banen moeten leiden, personeel moeten afvloeien en huurders in het pand moeten laten verhuizen.

In maart 2019 maakte Zadelhoff bekend een faillissementsakkoord te willen financieren om het Slotervaartziekenhuis een nieuwe maatschappelijke zorgfunctie voor de buurt te geven. Aangezien de gemeente een voorkeursrecht op het Slotervaartziekenhuis had gevestigd, zijn partijen in overleg getreden over de voorwaarden waarop de gemeente toestemming kon verlenen aan Zadelhoff om erfpachter van het gebouw te worden. Er is intensief gewerkt aan de uitwerking van deze voorwaarden met als resultaat een passende langjarige maatschappelijke invulling voor de zorg in de buurt en van de toekomst.

Loek Winter en Willem de Boer  staan  achter het plan van Zadelhoff. Zij hebben in het belang van de verwezenlijking hiervan de wens kenbaar gemaakt af te zien van verdere zakelijke betrokkenheid bij het gebouw. Zadelhoff is de heren Winter en De Boer zeer erkentelijk voor hun voortdurende steun in de afgelopen maanden.

Op 30 april 2020 heeft de door de curator uitgeroepen “verificatievergadering” plaatsgevonden. Hier hebben de crediteuren voor het akkoord gestemd (www.akkoordslotervaart.nl). Op 14 mei jongstleden heeft ook de rechtbank Amsterdam ingestemd met het akkoord. Hiermee is het faillissement na ruim 17 maanden beëindigd. “Het beëindigen van een dergelijk complex faillissement binnen deze korte termijn en op deze wijze is nog nooit voorgekomen in Nederland. Wij zijn blij dat we dit in samenwerking met alle partijen hebben weten te realiseren.”

Zadelhoff kan nu starten met de renovatie om de buurt weer te kunnen voorzien van een zorgfunctie.

Het verloop van het faillissement is in detail terug te lezen in de openbare faillissementsverslagen op de site van de curator:

6. Q&A

Over het plan

Over het faillissementsakkoord

Andere handige links:

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:

Zadelhoff Beheer BV
Dijsselhofplantsoen 12
1077 BL Amsterdam
Tel: +31 (0) 20 573 38 00
E-mail: slotervaart@zadelhoff.nl